Ferește-te de boli și necazuri – rugăciune către Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt pomeniți de creștini pe 8 Noiembrie, zi de mare sărbătoare

Conducători ai cetelor îngerești, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt pomeniți de creștini pe 8 Noiembrie, zi de mare sărbătoare.

Iată o rugăciune pe care să o spui oricând ai nevoie de spririjul divin al Sfinților Arhangheli:O, Sfinților Arhangheli Mihaile și Gavriile, cei ce sunteți nebiruiți apărători ai creștinilor, cu zidurile rugăciunilor voastre oprind toate loviturile vrăjmașilor noștri nevăzuți, dați-ne nouă mână de ajutor ca să ne ridicăm din groapa patimilor.

Ca unii ce vă îndulciți neîncetat de vederea feței dumnezeiești și pururea înconjurați pământul, ca să pliniți voile Stăpânului, nu ne treceți cu vederea nici pe noi cei ce am alunecat prin păcat și cerem prin voi să ni se dea mare milă, ca să biruim toate necazurile acestei vieți.

Cei ce aduceți neîncetat tămâia laudelor îngerești Celui Ce este Mireasma Raiului, faceți pomenire și de noi, cei ce nu mai avem îndrăzneala a ne ruga Ziditorului pentru mulțimea păcatelor noastre.

Ca cei ce stați înaintea Domnului, gata spre auzirea dumnezeieștilor cuvinte ale voii Sale, plecați urechea și auziți și suspinurile inimilor noastre, a celor ce suntem cuprinși de legăturile durerii. Ca niște milostivi slujitori ai Celui Milostiv, mijlociți pentru noi mântuirea sufletelor și împărtășirea din izvorul dumnezeieștilor daruri.Citeste si  multe complicații pe toate domeniile vieții

Stingeți săgețile ispitelor celor pornite asupra noastră și sub acoperământul păcii ne primiți pe noi, cei tulburați de viforul necazurilor.

Sub aripile rugăciunilor voastre ne ocrotiți pe noi, cei ce alergăm la mijlocirea voastră și îndreptați pașii gândurilor noastre pe căile înțelepciunii, ca împreună cu voi să aducem Treimii Celei de viață Făcătoare cântarea cea întreit sfântă ca pe o jertfă a nimicniciei noastre.

Mijlociți pentru noi adăpare din izvoarele pocăinței și din râurile gândurilor smerite, ca trecând fără tulburare marea acestei vieți să aducem Ziditorului laudă, iar voi mulțumirea cuvenită: Slavă Ţie, Stăpâne Preasfinte, Cel Ce ne trimiți nouă ocrotitori pe îngerii Tăi, ca să stârpească neghinele patimilor și să sădească în inimile noastre florile gândurilor luminate!

Amin.


SURSA